Turystyka : Wakacje : Ekoturystyka

Ekoturystyka

 

Z czym najczęściej kojarzy się pobyt turystów? Z pozostawionymi śmieciami, z ingerencją w środowisko naturalne, ze zniszczeniami. Inaczej będzie z ekoturystą. Ekoturystyka jest w opozycji do masowej turystyki. Stara się minimalizować negatywny wpływ turystów na przyrodę. Ekoturysta to człowiek z bardzo rozwiniętą świadomością ekologiczną. Dlatego dba o przyrodę i nie będzie jej niszczył. Stara się też nie pozostawiać żadnych śladów po swoim pobycie, aby środowisko naturalne było w takim samym stanie, jak przed jego przybyciem. Obce jest mu podejście, że tylko jego wygoda się liczy. Ekoturysta będzie unikał miejsc masowo odwiedzanych, raczej poszuka miejsc o prawdziwych walorach przyrodniczych i kulturowych. Ekoturystyka jako ruch turystyczny dba o podniesienie świadomości przyrodniczej i zachowanie środowiska naturalnego w niezmienionej formie. Warto pamiętać o tym, że środowisko naturalne musi nam starczyć na długi czas. A odwiedzając jakieś miejsce, pamiętajmy że jesteśmy tam tylko gośćmi i jesteśmy winni szacunek gospodarzom.